2. koncert festivalu Zdeňka Pololáníka v Tišnově 2013

2. koncert Festivalu Zdeňka Pololáníka se konal 29. září 2013 v klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Ještě před začátkem jsme v nádvoří kláštera s radostí konstatovali, že je nás více, z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, kteří jsme přišli vyslechnout krásnou hudbu a současně ukázat svou podporu našemu milému Zdeňku Pololáníkovi. 

Na tomto výjimečném a krásném místě Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa – Liberec (Jan Strakoš – varhany, Josef Zadina – dirigent) představil následující skladby:

 • G. G. Gorczycki:  Sub tuum praesidium + Tota pulchra es Maria
 • F. X. Brixi: Ave Maria
 • W. A. Mozart: Laudate Dominum
 • A. Dvořák: Requiem op. 89 – č. 12  Pie Jesu
 • Svatá Ludmila op. 71 - č. 24 Hle, Kristův kříž + č. 7 Slyš naše písně
 • Robert W. Parker: O sacrum Convivium

Zdeněk Pololáník

 • Hymnus k Ježíši Kristu Králi
 • Hymnus ke svatým Petru a Pavlu
 • Hymnus ke svatému Klimentu
 • Kantáta ke cti sv. Vavřince
 • Hymnus ke svatým Cyrilu a Metoději
 • Ave Maria
 • Hymnus ke sv. Václavu
 • Ave verum corpus

Zdeněk Pololáník napsal hymny k mnoha českým a jiným svatým, z nichž některé jsme si vyslechli na koncertě. S vděčností jsme poslouchali krásný Hymnus ke sv. Václavu, koncert se konal následující den po oslavě sv. Václava, patrona našeho ostrovačického kostela. Hymnus si můžete poslechnout zde.

Diskutovali jsme po koncertě mezi mnoha jinými věcmi, co znamená latinské slovo "convivium" ze skladby Roberta W. Parkera. "O sacrum Convivium" se překládává jako "Ó, přesvatá Hostino". Jedná se o text, napsaný sv. Tomášem Akvinským, oslavující dar Nejsvětější Svátosti. O přesvatá hostino, na níž je přijímán Kristus. Uctívá se památka jeho urpení. Mysl se plní vděčností a dostává se nám záruka příští slávy. Mnozí skladatelé tento nádherný text zhudebnili. Skladbu Roberta W. Parkera, současného amerického skladatele (*1960) si můžete poslechnout zde.

A tak, povzbuzeni krásnou hudbou ve společnosti svatých oslavujme Boha, děkujme mu za všechny jeho dary, především za ten největší dar, dar eucharistie! Svatý Vácav nám dal příklad, jak Nejsvětější Svátost uctívat.