Program Vezmi a čti celou Bibli

Od 7. října 2013 bude v naší diecézi probíhat program „Vezmi a čti celou Bibli“. Jak napovídá název programu, jsme pozvaní k tomu, abychom si přečetli celou Bibli. Mnozí z nás jsme již absolvovali pokusy si přečíst Bibli, kdy jsme skončili někde v knize Leviticus nebo Numeri, protože jsme neměli sílu pokračovat. Tentokrát s pomocí rozpisu od biblisty Angela Scarana S.S.L. Th.D. a obklopeni mnoha snažícími se a navzájem se povzbuzujícími lidmi bychom mohli nejen začít, ale i vytrvat. (A ani nemusíme číst v originále jako čtenář na fotografii Laughing).

Organizátoři programu blíže popisují tento projekt:

Je to dobrá pomůcka, která může motivovat k soustavné četbě Písma dotažené až do konce, k četbě Písma vedené nikoli náhodou a namátkou, ale podle určitých hledisek, umožňujících plastičtější a ucelenější pohled na biblické poselství. Plán usnadní přečíst celou Bibli, a to včetně deuterokanonických knih. Plán četby je uspořádán s ohledem na hledisko chronologické, exegetické a pastorační.

Starozákonní čtení střídá četba z Nového zákona, v jehož světle se díváme na Starý zákon. Tak např. Genesis střídá Evangelium podle sv. Marka, které tvoří jádro a počátek novozákonní zvěsti. Následuje list Židům, který nám očima Nového zákona přibližuje význam starozákonních liturgických pravidel – obsažených v Levitiku. Skutky apoštolů předkládají dějiny lidu novozákonního, navazující ovšem na dějiny lidu starozákonního. List Galaťanům ukazuje základ křesťanského života – víru. Z ní pak mají plynout skutky, jak podtrhuje následující Deuteronomium.

Rozpis se snaží nabídnout rozmanitost, která by narušila dlouhé pasáže knih historických. A proto jsou starozákonní knihy prokládány novozákonními spisy, po částech se čtou knihy mudroslovné a žalmy, opět střídány novozákonními spisy a proroky. Bezprostředně za sebou jsou naopak uváděny listy napsané stejnému adresátovi, aby vynikla jejich obsahová podobnost.

Z praktických důvodů je každý sedmý den četby vyhrazen času na reflexi a rovněž na závěr každého měsíce je ponecháno několik dnů volna. Ať už k hlubšímu zamyšlení nad dosud přečteným anebo třeba k dohnání skluzu, který by jinak mohl odradit od dalšího čtení (převzato z webových stránek projektu).

Podívejte se na pozvánku ke čtení Bible našeho biskupa:

V neděli 6. října 2013 bude při všech nedělních mších svatých slavnostní zahájení programu a požehnání čtenářům.

Na našich webových stránkách budete moci vždy najít odkazy k textům, které je třeba číst v určitý den či měsíc (jednak v celkovém kalendáři všech mší sv. a dalších akcí, ale především zde). V kostele si budete moci vzít vytištěný rozpis biblických úryvků. V každém případě je třeba znát biblické knihy a jejich zkratky, aby si člověk ve své Bibli mohl příslušný úryvek najít (biblické zkratky viz zde nebo zde).