Mše sv. 250. výročí posvěcení říčanského kostela

Mše sv. 12. října 2013 v říčanském kostele byla vrcholem oslav 250. výročí posvěcení našeho kostela. Hlavním celebrantem měl být o. biskup Vojtěch Cikrle, kvůli jeho nemoci přijel generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, který hned na začátku mše sv. nás ujistil o duchovní blízkosti našeho biskupa, který se za naši farnost modlí.

Mše sv. se účastnilo velké množství lidí, nejen farníků z Říčan a Ostrovačic, ale i z Veverských Knínic a z okolí. S o. generálním vikářem koncelebrovalo 7 kněží a dva jáhni. Prožili jsme při ní radost z toho, že nás má Bůh rád a žehná nám.