Slavnostní oběd k výročí posvěcení kostela

Po mši sv. k 250. výročí posvěcení říčanského kostela následoval slavnostní oběd. Tohoto oběda se zúčastnili kromě o. generálního vikáře, všech kněží a jáhnů, i mnozí farníci (bylo nás v restauraci Hasičské zbrojnice v Říčanech zhruba 60).

Ani ostatní nepřišli zkrátka, hned po mši sv. se před kostelem rozdávaly koláčky a cukroví, zkrátka, bylo to posvícení, jak má být!