Otevřený kostel a výstava

V den oslav 250. výročí posvěcení říčanského kostela se konal opět, tak jako o pouti, Den otevřeného kostela. Hned po slavnostní mši sv. a především odpoledne po přednášce plk. vv. Františka Valdštýna si mohli zájemci prohlédnout náš kostel, včetně zákristie, kůru, věže se zvony. Současně probíhala v Základní škole výstava z dějin kostela a obce s mnoha fotkami či předměty ze života farnosti. Díky tomu i nevěřící lidé se mohli aspoň trochu seznámit s kostelem, který slaví své nádherné výročí.