Žehnání na hřbitově v Říčanech

Letošní dušičková pobožnost 3. 11. 2013 byla v Říčanech jiná než v předchozích letech. Její začátek byl před hřbitovem, před jeho krásnou novou bránou, která vede na hřbitov rovněž částečně nový, rozšířený a ohrazený krásnou novou zdí.

Po úvodní řeči pana starosty ing. Jana Studeného následovalo požehnání hřbitova i nové brány, a teprve pak jsme odešli k centrálnímu kříži hřbitova a modlili se za naše zemřelé.

I po skončení pobožnosti jsme ještě obdivovali krásnou bránu hřbitova a diskutovali nad jejím poselstvím. Autor brány, výtvarník, sochař, kovář Antonín Nový ji tvořil s tímto záměrem:

  • Vzbudit v občanech tradiční pocity hodnot, jako jsou úcta k zesnulým a jejich přínosu obci, pokora k životu.
  • Dílo nás vtahuje do jiného prostoru, tam, kam musíme nezvratně všichni bez rozdílu.
  • Dává na vědomí, že po zesnulých zůstávají díla, stopy jejich osobností, stíny vzpomínek.
  • Skleněný fragment je metamorfózou kříže ve vzlétající holubici - symbol ducha.
  • Přispět do kulturního dědictví obce.

Určitě tento záměr splnil, a mnohem více. Dílo silně vyzařuje a zvěstuje křesťanskou víru a naději.

Bože, všemohoucí Otče,
v tobě je plnost naděje a útěchy.
Jsi Bůh milosrdný a plný lásky.
Slíbil jsi Abrahámovi, otci všech věřících,
že získá v zaslíbené zemi svůj hrob.
Pochválil jsi Tobiáše za to,
že s úctou pohřbíval své mrtvé.
Také tvůj Syn byl položen do hrobu.
Třetí den z něho vstal jako vítěz nad smrtí
a slíbil i nám, že s ním budeme věčné žít.
U jeho hrobu zazněl hlas:
Proč hledáte živého mezi mrtvými?
V síle této naděje tě prosíme, dobrý Bože,
aby tvé požehnání * spočinulo i na tomto místě
Kříž tvého Syna ať je znamením naší víry,
která i tento hřbitov činí místem naděje, útěchy a pokoje,
které pramení z tebe.
Ať je místem, kde věřící
vděčně chválí tvé milosrdenství
a modlí se za spásu těch, kdo zemřeli
ve spojení s Kristem, který s tebou žije a kraluje
na věky věků. Amen