Podrobněji o výstavě…

V rámci vyvrcholení oslav se konala ve zdejší základní škole malá výstava o životě a činnosti našeho farního společenství. Asi na 10 nástěnných tabulích bylo shrnuto dění v naší farnosti. Od opravy zdejšího kostela, kapličky a dalších kulturních památek až po samotný hřbitov, na kterém se ještě v příštím roce bude s opravami pokračovat. Chtěli jsme našim občanům přiblížit život farního společenství Ostrovačice – Říčany – Veverské Knínice.

Součástí výstavy bylo také seznámení s kněžími, kteří v naší farnosti působili, od p. Benedikta Malého až po nynějšího pana faráře Ludvíka Bradáče. Ukázali jsme také, co vše se v našich kostelích koná. Např. křest, svaté přijímání, biřmování, svátost manželství i poslední rozloučení s našimi občany. Vystavili jsme fotodokumentaci zájezdů a jiných aktivit našeho společenství např. novéna k sv. Duchu, svěcení vína, příprava adventních výzdob apod.

Jeden celý panel připravila paní Mgr. Dáša Ryšánková o vzniku a působení Říčanské scholy až do dnešní doby (20 let). Vše bylo doplněno fotografiemi.

Jeden panel připravil také obecní úřad. Zde byl zachycen dosavadní průběh oprav sakrálních staveb v Říčanech.

Vystavili jsme také historická i současná mešní roucha, která se používají při obřadech. K nahlédnutí byly také naše obecní kroniky.

Účast na výstavě byla poměrně velká. Věříme, že se všem návštěvníkům líbila.

Na závěr ještě jednou děkuji všem, kteří se na této výstavě podíleli. 

Autoři článků: