Poděkování starostům a obcím

Jménem farnosti bych chtěl poděkovat starostovi Obce Říčany ing. Janu Studenému i celé Obci Říčany za již zmíněnou v článku pí Franzové opravu hřbitova i sakrálních staveb obce. Díky tomu, po předchozí opravě krovů a střechy kostela, bylo všechno na oslavu 250. výročí posvěcení kostela jaksepatří připraveno.

Veliké poděkování patří rovněž starostovi Městyse Ostrovačice i celému Městysi za vstřícný přístup a štědrost, díky kterým byly nejprve v tomto roce pořízeny nové hromosvody na kostele, a potom se mohlo přikročit k opravám vnější omítky kostela. Oprava bude pokračovat v příštím roce, a to opět především díky příspěvku z městyse. 

Autoři článků: