Knínické varhany

Na varhany v knínickém kostele hraji několik let. Pravidelně od smrti předchozí varhanice pí Čertkové v roce 2009 a předtím nepravidelně, kdy jsem ji už zastupovala v době její nemoci. Ještě pořád se snažím zvyknout si na tento „královský“ hudební nástroj a hrát tak, aby nebylo moc znát, že by potřeboval důkladnou opravu. Knínické varhany jsou staré víc než sto let, postavené byly varhanářem Filipem Komínkem v roce 1878. Mají 10 rejstříků, jeden manuál (klaviaturu pro ruce) a jeden pedál (klaviaturu pro nohy). Několikrát byly provedeny jen menší opravy, ale ještě nikdy za celou dobu své existence nebyly celkově zrestaurovány.

Několik odborníků se shodlo na tom, že by v současné době jejich celková oprava stála přibližně 100.000 Kč. Knínická farnost samozřejmě tuto opravu nemůže ze svých interních sbírek financovat. Proto jsem tento problém přednesla na posledním veřejném zasedání zastupitelstva naší obce. Jsem ráda, že jsem se setkala s vstřícnými ohlasy jak ze strany zastupitelů, tak ze strany přítomných občanů.

Každý, kdo vejde do knínického kostela, si zaslouží slyšet krásné a čisté tóny tohoto unikátního nástroje. Jeho hlavním úkolem je oslavovat Boha a povznášet člověka k Bohu, který je Krása sama. Varhany v našem kostele ovšem neslouží pouze farníkům, kteří pravidelně přicházejí na bohoslužby, ale celé knínické veřejnosti. Všem lidem, kteří se přijdou třeba rozloučit se zemřelými na pohřby nebo přijdou na radostnější události, jako jsou svatby, křtiny a v dohledné době třeba oslavit vánoční svátky.

Věřím, že svým vystoupením na veřejném zasedání zastupitelstva obce jsem udělala nepatrný krok k tomu, aby sami lidé mohli dál pozitivně reagovat. Doufám, že se podaří například uspořádat nějakou společnou farní a obecní sbírku, popřípadě sehnat sponzory a oslovit veřejné instituce.

Pokud, vážení čtenáři, uslyšíte v dohledné době o nějaké sbírce na knínické varhany, vězte, že tento hudební „královský“ nástroj je tu taky pro Vás. A vy ho můžete slyšet, kdykoliv přijdete do kostela. Je mým přáním, aby hrál stále krásně a možná ještě krásněji. Může to být i Vaší zásluhou.

O Vánocích se zpívá to, co zpívali andělé nad Betlémem: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Lidé dobré vůle jsou ti, kteří chtějí dobré věci. Já chci dobrou věc – opravit knínické varhany. Prosím, přidejte se ke mně! 

Autoři článků: