Vánoční koncert ve Veverských Knínicích

Vážení a milí přátelé,

především vy, co tvoříte farní společenství Oříku a jste čtenáři tohoto zpravodaje.

Srdečně vás zveme na Vánoční koncert pěveckého sboru Mladost z Brna, který se uskuteční v kostele ve Veverských Knínicích v neděli 12. ledna 2014. Začátek v 15 hodin.

Během koncertu zazní ve dvou blocích duchovní skladby starých českých i světových mistrů, černošské spirituály a úpravy lidových vánočních písní.

V přestávce mezi oběma bloky vystoupí také děti místní školy.

Před koncertem bude podáváno malé občerstvení (cukroví a horký punč). Vstupné dobrovolné.

Koncert pořádá Obecní úřad Veverské Knínice spolu s ŘFK Veverské Knínice

Několik informací o koncertujícím sboru

Pěvecký sbor Mladost byl založen PhDr. Jaroslavem Dostalíkem v roce 1956 jako dětský pěvecký sbor. Během patnáctiletého působení svého zakladatele se Mladost vypracovala mezi evropskou špičku v dětském sborovém zpěvu. Po nedobrovolném odchodu Jaroslava Dostalíka sbor existoval pod vedením několika dirigentů do roku 1978.

Od roku 1996 se začali scházet bývalí členové dětského sboru jako sbor smíšený znovu pod vedením pana Dostalíka. Sbor si ponechal svůj původní název. Vystupuje na koncertech i sborových festivalech v celostátní působnosti. V roce 2004 převzala vedení sboru BcA. Katarína Mašlejová. Od roku 2007 se stala sbormistryní MgA. Jarmila Jalůvková. Pod jejím vedením se sbor úspěšně prezentoval na mezinárodních festivalech v Itálii, Polsku a Lucembursku.

Pro nedostatek mužských hlasů působí sbor od února 2010 jako sbor ženský. V současné době má 31 stálých členek.

Autoři článků: