Program "Vezmi a čti celou Bibli"

„Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím na to  čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible. Během dvou let přečtete celou Bibli.“

Takto lákavě začíná stať na webových stránkách brněnského biskupství. Otec Ludvík nás koncem září vybídl k této formě čtení Bible i s odkazem na webové stránky, kde je možné získat detailní rozpisy. A tak jsem si tehdy řekla: „ Přece to musíš dokázat!“ Plná odhodlání jsem se zaregistrovala na webu a s napětím očekávala den D, tj. 7. října, kdy dvouletý program odstartoval. V podstatě trávím celý den prací u počítače a s radostí každý den zaregistruji příchod mailové pošty s hlavním mottem, odkazem na web „Vezmi a čti“, kde jsou uvedeny partie textu pro daný den. Pokud začíná čtení nové knihy Starého či Nového zákona, je předložen úvod ke čtení – většinou zpracovaný otci Stanislavem Pacnerem a Petrem Marečkem, kteří jsou známi posluchačům Biblických kurzů. Druhý jmenovaný působil v našich farnostech jako kaplan otce Bedřicha Provazníka. K dnešnímu dni máme my, čtenáři Bible, za sebou knihy Genesis, Markovo evangelium, Exodus, List Židům a dočítáme 3. Knihu Mojžíšovu – Leviticus. Moc se mi líbí, že knihy Nového zákona jsou k dispozici i jako audiovizuální nahrávky načtené českými herci. Můžete tedy číst a současně poslouchat a tak vnímat text více „kanály“ současně.

Pravda, někdy je náročné najít v překotné době a pod haldou denních povinností a úkolů tu pravou chvíli ztišení a soustředění se na kapitoly čtení. Ale vše vynahradí dobrý pocit, že přece jen něco dělám pro svůj duchovní růst a plním i svou křesťanskou povinnost.

A tak všem ostatním čtenářům Bible z našich farností i sobě samé přeji pevnou vůli, odhodlání, odvahu a Boží milost k dokončení zdárně započatého díla!

Autoři článků: