Poděkování Hance

Letos v květnu se v Knínicích přihodila nepříjemná věc – měděné rýny na kostele sv. Mikuláše, hlavně svody od země, ale částečně i žlaby, někdo odlámal a odcizil. Jakmile se o tom dověděla Hanka Mikšová, okamžitě a rázně jednala. Nejenže vše oznámila policii, ale také pozvala klempíře, aby na místě odhadl míru škody, a provedl nutné opravy. Bez zbytečných odkladů bylo vše rychle uvedeno do funkčního stavu. A Hanka navíc vše proplatila z peněz operativně získaných od skupinky farníků, sama přispěla největší částkou.

Ekonomická rada farnosti tímto Hance veřejně a s uznáním děkuje!

Nutno dodat, že to nebylo poprvé, co se Hanka takto vstřícně a štědře projevila. Už v minulých létech nakoupila „pro kostel“ liturgické knihy, v době 750. výročí farnosti zajistila pozlacení obřadních nádob, dlouhodobě je zapojena do financování indických dětí v projektu Adopce ne dálku®, podílí se na přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky. Několik let obětavě vykonávala práci katechetky, fungovala jako vedoucí skupiny lektorů při bohoslužbách. A asi by se dalo pokračovat…

Jménem celé farnosti milé Hance děkujeme a do dalšího období jí přejeme stálou podporu Matky Boží Panny Marie!