Ve spojení s papežem Františkem

I.

Koncem května v rámci Roku víry vyzval papež František ke společné eucharistické adoraci, která se pak uskutečnila v neděli 2. června 2013. Papež adoroval „doma“ ve Vatikánu a vyzval věřící ve všech diecézích po celém světě, aby se k němu ve svých kostelích a katedrálách připojili.

V uvedený den probíhalo v našem společenství tradiční každoroční vzpomínkové odpoledne na zemřelého pana faráře Mons. Bedřicha Provazníka. Slavnosti se zúčastnili farníci z našich tří obcí a členové komunity Emmanuel z Brna. Nejdříve jsme se sešli u jeho hrobu na ostrovačickém hřbitově, kde jsme na něho, i ostatní kněze našich obou farností, vzpomínali modlitbami a duchovními písněmi.

Druhá část setkání byla naplněna přednáškou MUDr. Violy Svobodové o paliativní péči o těžce nemocné v hospicích provozovaných církevními institucemi. Paní doktorka hovořila velmi zaujatě a přesvědčivě na základě vlastní zkušenosti. Dlouhá léta totiž pracovala jako vrchní lékařka v Hospici sv. Alžběty na Starém Brně, kde v předchozích létech dožívali i někteří lidé z našich obcí. Následné chvíle po přednášce byly při malém občerstvení věnovány debatám o souvisejících problémech, ale i velice osobnímu povídání mezi starými přáteli.

Na závěr slavnosti se většina účastníků přemístila do ostrovačického kostela, aby se připojila ke společné adoraci vyhlášené papežem Františkem. Příslušné modlitby a litanie uváděl P. Ludvík Bradáč za pomoci některých laiků. Meditační atmosféra této tiché až intimní chvíle byla podbarvena hrou sboru Emmanuel na kytary. Plně splývala s průběhem celého slavnostního odpoledne.

II.

Svou první a letos jedinou zahraniční cestu směřoval papež František do Brazílie, aby se setkal s mladými během Světového setkání mládeže, které svolal už jeho předchůdce. „Přicházím ve jménu Ježíše Krista, abych oživil plamen bratrské lásky!“ řekl při příletu. Z našeho společenství tam sice osobně nikdo nebyl, ale těmito slovy jsme byli zasaženi i na dálku.

III.

Během modlitby Anděl Páně v rámci první zářijové neděle vyzval papež František světové politiky k mírovému řešení konfliktu v Sýrii. Současně vyhlásil na 7. září 2013 den modliteb za mír v Sýrii, na Blízkém východě a ve světě. Po celém světě se pak konala modlitební shromáždění, jejichž úmyslem byly prosby za odvrácení rýsujícího se násilného řešení v této zemi.

Papež František m. j. prohlásil: „Mé srdce je hluboce zraněno tím, co se děje v Sýrii, a souží ho dramatický vývoj, který se rýsuje. Kolik utrpení, kolik zničení, kolik bolestí přineslo a stále s sebou nese použití zbraní v této zmučené zemi“.

Současně varoval před vojenským řešením konfliktu a vyzval zúčastněné strany k diplomatickému řešení.

Právě v uvedený den se mnozí naši farníci společně s panem farářem Bradáčem vydali už pátým rokem na výlet do údolí Bílého potoka. Cílem byla kaple P. Marie Bolestné na Šmelcovně.

Tam proběhla tradiční bohoslužba slova s modlitbami k Panně Marii a s připomínkou její bolesti nad utrpením Ježíše Krista při jeho ukřižování. Ale také s odkazem na její pevnou víru, která se naplnila jeho slavným Vzkříšením.

Série modliteb byla věnována podle papežovy výzvy prosbám za mírové řešení situace v Sýrii a na celém světě.

V závěru se pak účastníci modlili za sebe a své nejbližší prostřednictvím jedné starší modlitby k Panně Marii Uzdravení nemocných.

************

Ve všech třech uvedených vystoupeních se papež František velmi živě dotkl aspektu víry, mládí a míru - důležitých aspektů světa, současného života a budoucnosti lidského rodu. Ale on se na nás tímto stylem obrátil hned po svém zvolení za hlavu katolické církve. Brzy bude 13. prosince, od toho okamžiku nás dělí pouze tři čtvrtě roku.

Mám na mysli onen podvečer 13. března 2013, kdy sbor kardinálů nezvykle rychle mezi sebou vybral nového papeže. Jorge Mario Bergoglio, dosud málo známý kardinál z Argentiny, se představil čekajícím davům na náměstí sv. Petra v Římě i divákům TV na celém světě. Učinil to tak trochu s ostychem a překvapující pokorou. Z balkonu vatikánské baziliky jsme všichni na úvod jeho krátkého proslovu slyšeli krásné přátelské a lidské přání: „Dobrý večer!“ Čímž jakoby předeslal, o co mu v pozici papeže půjde. Těch prvních devět měsíců jeho pontifikátu je touto snahou naplněno. 

Autoři článků: