Kaple v Hospici sv. Alžběty

Hospic pečuje o pacienty v situaci, kdy se jejich nemoc stala neléčitelnou a neexistuje účinná léčba, která by nemocného uzdravila. Nemocný, který ví, že před ním už není dlouhá perspektiva života, má často snahu napravit zraněné mezilidské vztahy, odpustit, přehodnotit své životní hodnoty, dát svému životu nový rozměr.

V přízemí objektu Konventu sester alžbětinek se nachází malá barokní kaple pro veřejnost, kterou však nemohou pacienti hospice využívat, protože převážná většina z nich je upoutána na lůžko. Proto chce Hospic sv. Alžběty o.p.s. zbudovat v podkroví, v těsné návaznosti na lůžkové oddělení hospice, novou kapli. Kaple bude bezbariérová, dostatečně prostorná, takže umožní účast na bohoslužbách i imobilním pacientům na lůžkách, takový prostor, který je volně přístupný nemocným, jejich příbuzným i zaměstnancům, dosud schází.

Předpokládané náklady na vybudování kaple jsou 1,2 mil. Kč. Hlavním zdrojem financování budou dary soukromých dárců.

Dary určené na vybudování kaple je možné posílat na bankovní účet číslo 2200422047/2010. Dopředu děkujeme!

Převzato z webových stránek hospice