Světlo v temnotách

Světlo v temnotách je název adventní aktivity, kterou jsme podnikli s dětmi v kostele v Říčanech a ve Veverských Knínicích (kromě obvyklého nošení lampiček na začátku mše sv.). Organizátoři v Katechetickém centru v Brně tento program popisují takto:

Základním motivem pro náš letošní námět je světlo. Ježíš o sobě říká: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě“ (Jan 12,46). Bůh, který se narodil jako člověk v temnotě betlémské noci, chce přijít také do našich temnot a prozářit je svou přítomností. Chce přijít do temnot našich vztahů, nejistot, těžkostí, hříchů a bolestí. O Vánocích se „Slovo stalo tělem“ a Kristovým tělem je také církev, tedy každý z nás. I my máme přinášet Kristovo světlo do všech každodenních situací.

Ježíšovo narození není jen historickou událostí. Ježíšův příchod k nám se uskutečňuje denně, když mu otevřeme svá srdce. Ježíš nechce, abychom vzpomínali jen na jeho narození, které se kdysi událo v Betlémě. Chce přijít do našeho srdce a do každého našeho domu. Každý z nás může být malým světlem v místě, kde žije.

A tak se naše děti podle programu snažily plnit úkoly a dělat dobré skutky. Díky tomu obloha nad našimi domečky stále více pokrývala hvězdami, jak lze vidět na fotografiích. Tak jsme připravovali cestu pro příchod pravého velikého Světla, Ježíše Krista.