Vánoce 2013

Dnes je onen den Zrození,
v kterém Tě Tvůrce z výsosti
vdechl a z hlíny oděv dal,
tělesnu slovem vnukl tvar.

Poznáváš, Panno vznešená,
skrze dozrálé útrapy,
že tvůj stud nebyl ukrácen,
nýbrž mateřstvím oslaven?

Jaká to radost pro náš svět
v panenském lůně spočívá!
V něm nastává nám nový věk,
zlaté světlo se navrací.

Broukání děcka zvěstuje
počátek jara na zemích,
kdy znovunarozený svět
svléká vše staré, nečisté.

Už vidím, jak se všecka zem
záplavou květů pokrývá.
Dokonce pouště Libye
nardem voní a nektarem.

I živly tvrdé, bezcitné,
ví, že ses, chlapče, narodil.
Poražena je ostrost skal,
kobercem trav se odívá.

I ze skalisek teče med,
i kapky roní suchý dub,
amomem voní jeho kmen,
i tamaryšek balzámem.

Jak svatá je tvá kolébka
z jeslí, ó králi odvěký,
lidstvu je provždy posvátná,
i němí tvorové ji ctí!

Vzývá ji tupé dobytče,
stádo bez všeho rozumu,
vzývá ji neučený rod,
který jen pastvou živí se.

To je jen kousíček z vánočního hymnu Aurelia Prudentia Clemense (348-410). Celý hymnus můžete číst zde.

Kéž rozjímání o těchto slovech, jakož i pohled na fotografie (Betlém před kostelem v Ostrovačicích, Betlém z Neslovic v r. 2012, Stánin betlém v kostele v Říčanech a Betlém v kostele ve Veverských Knínicích) nás vede k veliké vánoční radosti: Ježíš Kristus přišel na svět! Nám, nám narodil se!