Vánoce 2013 ve Veverských Knínicích

Vánoce v maličké farnosti Veverské Knínice byly v r. 2013 velice bohaté a různorodé. Při mši sv. na Boží hod zazpívala MAKS neboli „Malá amatérská kníničská schóla“. O svátku Svaté Rodiny pak zahrály naše děti pěknou vánoční scénku.

Po Novém roce pak přijel do Veverských Knínic ženský sbor Mladost, aby tam za velké účasti farníků i ostatních občanů provedl některé ze svých krásných skladeb (o tom si můžete přečíst na jiném místě, zatímco ze dvou výše zmíněných událostí viz fotky a videa níže). Když k tomu připočteme krásný stromeček, betlém, obvyklou Tříkrálovou sbírku v novém roce, mnoho lidí v kostele při bohoslužbách a především spoustu Božího požehnání, tak opravdu máme Bohu za co děkovat!

A ještě jedna píseň:

Z vánoční scénky dětí: