Velikonoční pozdrav 2014

Již rok máme Svatého otce Františka a v této souvislosti mnozí hodnotí jeho pontifikát. Téměř všude jsou slyšet chvály a uznání vůči němu. Vysoce ceněný lidmi je i P. Tomáš Halík, který obdržel před pár dny vysoké ocenění: Templetonovu cenu. Dokonce i naše společnost, jinak tolik kritická k církvi, nešetří slovy chvály na tyto osobnosti světové i české církve (samozřejmě, pokud pomineme několik málo zlých jazyků, které jako vždy kritizují a hovoří často o zednářích, kteří prý dnes ovládají celou církev).

Myslím, že většina z nás se z těchto ocenění radujeme. Máme rádi papeže Františka. A taky na o. Tomáše Halíka jsme pyšní, na to, že máme teologa a myslitele, který je tak uznávaný ve světě (bohužel, jak už to bývá, víc uznávaný a čtený v cizině než doma - viz Mk 6,4).

Blížící se Velikonoce však zvěstují ještě jinou oslavu a jiné ocenění, než to, kterého se dostalo Sv. otci Františkovi a P. Tomáši Halíkovi. Ježíšovo vzkříšení hovoří o vzkříšení všech křesťanů, Ježíšova sláva umožňuje naše přijetí do slávy na křtu a pak po smrti v nebi. To je ta největší sláva, největší ocenění, odměna, dar… O tom nemůže být žádný spor či pochybnost.

Chci popřát každému z čtenářů našeho zpravodaje, všem farníkům a přátelům požehnané Velikonoce a radost ze světla Kristovy slávy, jejíž paprsky již dosahují k nám.

Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: