Postní duchovní obnova 2014

V sobotu 8. března 2014 se na faře v Ostrovačicích konala Duchovní obnova v rámci postní doby. Náš pan farář L. Bradáč pozval P. Jiřího Topenčíka, který si zvolil téma svátost smíření - neboli sv. zpověď.

Měl by ji absolvovat každý křesťan aspoň jedenkrát za rok. P. J. Topenčík vycházel při svátosti smíření ze tří základních pohledů:

  1. já a Bůh
  2. já a moji bližní
  3. můj vztah k sobě samé nebo samému

Je to poněkud jiná forma zpovědi, než na kterou jsme si zvykli, např. vyznání hříchů podle Desatera apod.

Základním předpokladem dobré zpovědi podle P. Topenčíka je modlitba a vzývání Ducha sv., aby mi pomohl uvědomit si svoje hříchy a upřímně je vyznat. Tento akt můžeme také podpořit četbou duchovní literatury. Nutné je především odpuštění - a to jak v prosbě vůči Bohu, tak i k lidem.

Je třeba očistit naše duše od nepravostí, které se v nich usadily vlivem našich nálad, roztrpčení, k výhradám vůči lidem, kteří nám ublížili, nebo naopak požádat bližní o odpuštění našich vin.

A to se týká jak rodin tak našich bližních.

Většina lidí má nějaký komplex, se kterým bojuje. Všichni se s ním musíme vyrovnávat především v každodenním zpytování svědomí, jak nám bylo doporučeno. Musíme se umět přijímat takoví, jací jsme. Nic si nenalhávat, nehrát si na zbožné při hodinách modlitby, při níž naše myšlenky často rotují neznámo kam.

Tímto způsobem se kvalita našeho duchovního života nezvyšuje, naopak.

Pánu Bohu nemůžeme lhát, něco předstírat a na něco si hrát. Vidí do našich duší často lépe, než my sami do svých.

A v neposlední řadě máme svoji víru šířit všude, kde se pohybujeme, žijeme a pracujeme. Náš obyčejný všední život má vypovídat o naší víře. “Poznáte je po ovoci“, praví Písmo svaté.

Podle Mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. „pokud někdo podává svědectví o víře, není to ten, který běhá s plakáty „Ježíš Tě miluje“, ale ten, kdo žije v opravdu stabilní dobré rodině“.

Dvě přibližně hodinové přednášky s přestávkou, při které se mohl každý občerstvit, zakončil náš milý host P. J. Topenčík svátostným požehnáním.

Ze zaplněné společenské místnosti se většina pozorných a vnímavých posluchačů odebrala do kostela, kde následovala mše sv. sloužená oběma kněžími.

Sobotní slunné dopoledne na faře a v kostele v Ostrovačicích bylo bezprostředním a harmonickým uvedením do postní doby. 

Autoři článků: