Životní výročí v létě 2014

60. narozeniny oslaví 12. srpna t. r. P. Jaroslav Horák, který působil v našich farnostech nejkratší dobu. Byl u nás jako nejmladší kněz ve funkci faráře během posledních padesáti let. K jeho životnímu jubileu mu přejeme hodně mladistvého elánu v jeho současné farnosti v Dambořicích, pevné zdraví a Boží ochranu do dalších let.

Pevné zdraví a ochranu Panny Marie přejeme také P. Marku Hlávkovi ze sousední farnosti ve Veverské Bítýšce, který letos 3. srpna oslaví své padesátiny. Děkujeme mu, že nám v minulých létech na závěr našich pěších poutí k Matce Boží na Veveří umožnil konat mši sv. v kapli, jež je ve správě jeho farnosti, i za účast na oslavách 250. výročí vysvěcení říčanského kostela v loňském roce.

V tomto roce si také připomínáme 30. výročí od úmrtí P. Josefa Janšty a 70. výročí od jeho svěcení na kněze. Narodil se 18. února 1920, na kněze byl vysvěcen r. 1944 a zemřel 1. srpna 1984 na Moravci, pochován je na hřbitově v Ostrovačicích. Na památečním úmrtním obrázku má napsáno: „Bůh je hoden, abychom mu sloužili s radostí.“ Ano, pracoval poctivě, vytrvale a s nevšedním nadšením. Farníci, za které se často modlil, děkují Bohu za jeho život.

V sobotu 24. července 2014 bude za něho v kostele v Ostrovačicích obětována mše sv., začátek v 10:30 h. 

Autoři článků: