Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014

Jako již několik roků po sobě, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných částek ve městech a obcích v oblasti působnosti Oblastní charity Rajhrad rekordní hodnoty 2 944 714 Kč, což je o 260 000 Kč více než v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v celé brněnské diecézi.

Celkem již sbírka probíhá v 98 obcích v působnosti OCH Rajhrad.

Stoupá i počet kolednických skupinek, kterých letos vyšlo v naší oblasti již 502, což představuje téměř 2 000 dobrovolných pomocníků.

Rok 2014 je tak jednoznačně pro Oblastní charitu Rajhrad nejúspěšnějším ročníkem v dosavadní historii sbírky.

I když vykoledovaná částka není zdaleka jediným kritériem úspěšnosti sbírky, je obrazem počtu účastníků a dárců, lze z ní odvodit i počet navštívených domácností, do kterých koledníci přinesli radost a požehnání, a velikou ochotu dárců i spoluorganizátorů podílet se touto cestou na pomoci potřebným lidem, kteří se v životě dostali do situace, ve které si již neporadí bez pomoci druhých.

Za dobu svého trvání již sbírka prošla také generačním vývojem, kdy se z malých koledníčků stávají vedoucí skupinek, dospělí vedoucí skupinek přivádějí ke koledování své vlastní děti, starší místní asistenti předávají žezlo koordinace těm mladším.

Právě toto všechno je pro nás obrovským povzbuzením a také velikým závazkem, abychom cíle této sbírky dovedli až do úplného konce, tedy přímo k těm nejpotřebnějším, ke kterým se má konkrétní pomoc prostřednictvím sbírky dostat.

Děkujeme Vám. Za Vaši obětavost, nadšení, pomoc, příspěvky do sbírky, za vše, co jste pro sbírku udělali a o čem třeba ani nikdo neví.

Pozn.: Pro úplnost dodáváme výsledky TKS v našich obcích a některé zajímavé mezivýsledky, i závěrečný výnos na celostátní úrovni:

Ostrovačice – 22.779 Kč, Říčany – 68.227 Kč, Veverské Knínice 25.061 Kč. Oblastní charita Rajhrad – 2,944.714 Kč, Brněnská diecéze – 19,333.563 Kč. Celostátně se přímo v rámci sbírky vybralo 81,746.477 Kč, na DMS při Tříkrálovém koncertě ještě 1,002.459 Kč, tj. celkově 82,748.936 Kč. 

Ing. Hana Bělehradová, koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad
(převzato ze Svatojosefských listů vydávaných OCH Rajhrad, kráceno)

Autoři článků: