Jarní hudební vystoupení studentů Gymnázia M. Lercha z Brna

Zastupitelstvo obce Veverské Knínice a ŘKF vás srdečně zvou na Jarní koncert, který se bude konat v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích v neděli 18. května. Vystoupí studenti a pedagogové Gymnázia Matyáše Lercha v Brně ze studentského sboru Labutí píseň, sboru pedagogů Skřivánčí píseň, uskupení Onen svět a Petr Kovač a Přátelé GML. Na koncertu uslyšíme převážně duchovní skladby. Začátek koncertu a program bude upřesněn.

Pěvecký sbor studentů GML Labutí píseň vznikl v roce 1998. Absolvoval desítky koncertů a zahraničních zájezdů: díky spolupráci se stuttgartským sborem Gymnázia Ferdinanda Porsche navštívil Německo (9x), dále Anglii (4x), Chorvatsko (3x) a také Rakousko. Jádro repertoáru tvoří lidové a rockové písně v netradičních úpravách sbormistra Pavla Žemly, ale ve Stuttgartu se studenti stali součástí i velkých sborů při provádění významných děl, jako je Dvořákovo Te Deum, Vivaldiho Gloria, Mozartovo Requiem nebo Chichester Psalms L. Bernsteina.

Sbor pedagogů Skřivánčí píseň vznikl ve škol. roce 2003/04. Členy jsou kromě učitelů i přátelé školy (rodiče studentů, bývalí studenti a rodinní příslušníci). V roce 2013 zpívalo ve sboru rekordních 17 zpěvaček a zpěváků. Repertoár tvoří písně různých žánrů, renesanční, lidové, spirituály i písně vlastní.

Vystoupení se konají při příležitostech spojených s akcemi školy (předávání Matyášků, loučení s absolventy, Den učitelů apod.) nebo samostatné koncerty sboru (Znojmo 2007, 2013, Lomnice u Tišnova, Kamenice u Jihlavy. Vedoucí je Jana Janová, příležitostně Pavel Blažek. 

Autoři článků: