Oslava během našeho „Náboženství pro dospělé“

Náboženství pro dospělé probíhá už více let a postupně se ustálilo jádro těch farníků, kteří přicházejí na faru na zmíněné náboženství, a to zvláště za účelem studia Bible. Seznamujeme se přitom s některými starozákonními biblickými postavami, a přitom i s biblickými dějinami a pozadím některých biblických knih.

Všichni členové tohoto společenství čtou Bibli na pokračování podle programu brněnské diecéze „Vezmi a čti celou Bibli“. Právě tato skutečnost ovlivňuje i program hodiny náboženství: Po úvodní modlitbě totiž nějakou dobu hovoříme o problémech, se kterými se čtenáři Bible setkali za poslední dobu během své četby. A většinou, především díky poznámkám v Jeruzalémské bibli, i nalezneme uspokojivou odpověď na naše otázky.

Náboženství dne 3. dubna 2014 mělo poněkud jiný charakter: Oslavovali jsme výročí našeho čtení Bible – trvá již půl roku a podle programu „Vezmi a čti celou Bibli“ jsme tudíž ve čtvrtině. Neoslavujeme ani tak fakt, že máme čtvrtinu Bible „za sebou“ (i když, upřímně řečeno, člověk je někdy rád, že zvládl přečíst nějaký dlouhý či náročný úryvek z Bible), ale především to, že jsme aspoň doposud vytrvali přes všechny překážky a Bůh nám postupně „otvírá mysl k pochopení“ a my se takto můžeme přiblížit Pánu Ježíši.