Redakční rada k velikonočnímu číslu zpravodaje

Velikonoční číslo farního zpravodaje již všichni máte, a pokud ne, tak si ho můžete stáhnout zde. Hlavními tvůrci farního zpravodaje je naše redakční rada. Za účelem vzniku tohoto čísla farního zpravodaje se redakční rada sešla dne 13. března 2014. Na setkání jsme řešili vnější věci, jako např. kdy přesně zpravodaj vyjde, a taky kdy bude uzávěrka příspěvků, kdy je třeba napsané a zkontrolované články i fotografie odnést do tiskárny apod. Především jsme ale mluvili o tom, jaký bude obsah čísla, o čem budeme psát, jaké články již jsou k dispozici i koho poprosíme, aby nějaký článek napsal. Jako obvykle, nejvíce práce zbylo na hlavního šéfredaktora p. RNDr. Jiřího Kocha, kterému patří největší poděkování za to, že náš zpravodaj pravidelně vychází v současné podobě a pod současným názvem již od začátku r. 2008 a my máme v rukou jeho 19. číslo.