Příprava na největší svátky roku

V letošním roce 2014 jsme během doby postní pracovali na svém srdci. Děti v Říčanech a ve Veverských Knínicích plnily různé úkoly (např. zjistit datum svého křtu, u křížku nebo kapličky poděkovat za dar víry apod.) a tímto způsobem se přibližovaly Pánu Ježíši. Navenek jsme to znázorňovali postupným doplňováním srdce na nástěnce a jeho zdobením květinami. Šlo prostě o to, aby srdce nás všech, nejen dětí, bylo co nejkrásnější a nejvíce připravené na Velikonoce. Prosili jsme přitom Pána Ježíše, aby odstranil z našeho srdce a zničil silou svého kříže každý hřích (a těch našich hříchů je jich hodně, jak jsme viděli během postní doby na jednom kříži v říčanském kostele).

Teď už snad můžeme přijmout Pána Ježíše k sobě. Jako vjel na Květnou neděli do Jeruzaléma, tak chce přijít i do našeho připraveného srdce. Cílem je, aby tam nakonec zvítězil a mohl vládnout.

PS: Co se týče onoho vládnutí, děti ve Veverských Knínicích měly před svýma očima během mše sv. na Květnou neděli jednak trnovou korunu, jednak krásný zlatý a sladký dort ve formě koruny. Je jasné, že si všechny vybraly onu korunu sladkou. Je to přirozené. Ale nezapomeňme, nechat vládnout Pána Ježíše může znamenat často těžkosti a hořkost koruny trnové spíš než radosti a sladkost koruny ze zlata.