Setkání mládeže 9. 5. 2014

Setkání mládeže dne 9. 5. 2014 probíhalo jako vždycky: mluvení, jídlo, hry, zábava... Ale na začátku bylo něco výjimečného – snoubenecké požehnání. Naši milí Baruška a Lukáš se připravují na svatbu v září. A tito snoubenci potřebují hodně Božího požehnání, pro tyto dny i pro celý svůj budoucí společný život. Takže jsme se za ně modlili a víme, že bychom měli i nadále.

Bože, náš nebeský Otče, chválíme tě,
že svěřuješ lidem dar lásky,
aby se hledali, vzájemně nacházeli a vytvářeli jednotu v lásce a věrnosti.
Pomoz i snoubencům Lukáši a Barboře,
aby společně hledali tvou vůli,
měli jeden druhého upřímně rádi
a zachovali věrnost tobě i sobě navzájem.

Ať se ti ve všem líbí a vnitřně dozrají
k naplnění své lásky ve svátosti manželství.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.