Setkání dětí na konci školního roku 2014

Dne 20. června 2014 se konalo tradiční setkání dětí na konci školního roku. Katechetky pro děti připravily spoustu různých her a soutěží. Těmi byla zaplněna první část programu, odpoledne od 16 hodin. Děti pak byly odměněny za své výsledky – zvítězily úplně všechny – melounem a různými drobnými hračkami či jinými předměty. Následovala mše svatá v sále fary. A potom opékání špekáčků, při kterém jsme mnozí využili ohně i k zahřátí – den před začátkem léta totiž byla úplně zima, alespoň některým. Ale dětem většinou zima nebyla, zahřály se během a hrami a snad jim bylo dobře.