DEN DRUHÝ - 21.7.2014 - první hry 10:00

AKTIVITA - Blahoslavenství.

Zuzka Učidik nám přečetla jednotlivá BLAHOSLAVENSTVÍ - snažili jsme se je pochopit, porozumět jim a naučit se je.

Jak to vidí děti:

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Lukášek: že nic nevymyslí a tak je chudý
Liduška: sám je chudý v duchu, ale ostatním pomáhá. Nemáme myslet na sebe, ale i na druhé.

Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Jeníček: "můj kámoš zjistil, že kamaráda bijí, berou mu peníze a zmlátili ho na zastávce. Tak šel a řekl to. Vnímal toho kamaráda - co se mu děje....
Lukášek: Teto, tím chceme říct, že když se někdo pere, tak nemáme být lhostejní a máme zajít pro dospělého.