DEN DRUHÝ - 21.7.2014 - perlička Aničky K. - 14:30

Anička - chceš, teto, nějakou perličku? Tak zapiš....Včera shodil Dominik Kikinku do bazénu. A dneska tam hodila Kikinka na oplátku jeho...ale on tam spíš radši spadl sám.