DEN TŘETÍ - 22.7.2014 - odpolední hra Kryštofa P. - 14:00

Kryštof úplně sám vymyslel dobrou hru na VLAJKOVANOU.

Nakreslil letecký plánek fary a zahrady.

Rozmístil týmy.

Připravil šerpy a vlajky.

Jdeme do toho.