DEN PÁTÝ 24.7. výlet CO JE ANDĚL?

CO JE ANDĚL?
...To je Boží posel...(Ondra D.)
...To je ten, kdo pomáhá Bohu, aby stihl obejít všechny lidi. Aby to ten Bůh stihnul (Luky)

ČÍM SE LIŠÍ TENTO KŘEŠŤANSKÝ TÁBOR OD OSTATNÍCH?
... na jiných táborech se musí pracovat....
...jinde jsou chatky... a tady máme faru a stany...
...máme tady úkoly s Panem Ježíšem...