DEN PÁTÝ 24.7. výlet CO JE Bůh?

...Pán, co ovládá vše (Sára M.)
...Pán, který dělá různé zázraky (Terka R.)
...Ten, co stvořil lidi (Lili)
...Král nebes (Lukáš)
...Král všech věřících...