DEN ŠESTÝ - 25.7. noc je mladá 0:07

Děti (rozuměj praktikanti 15-17let) tady začínají mít aktivitu nejvyššího stupně.

Vytratili se...

Stezka odvahy.

Zakázala jsem pod hrozbou smrti vzbudit jakékoli dítě z pokoje u klavíru. Embargo platí i pro Jendu, který prý CHTĚL jít.

DOBROU NOC