Šmelcovna 2014

Znovu jsme se vypravili na Šmelcovnu. Výlet se konal 30. srpna 2014. Jako vždy jsme se sešli u kapličky na Javůrku, vyfotili jsme se, přijali požehnání poutníků a vydali se na cestu dolů, na Šmelcovnu. Za nějakou třičtvrtěhodinku již jsme byli shromážděni u kapličky Panny Marie Bolestné na Šmelcovně, kde začala bohoslužba, naplněná modlitbou, zpěvem, slovem na povzbuzení i rozhovorem poutníků. Všimli jsme si invokace litanií "Panno Maria, Útočiště hříšníků", modlili jsme se za všechny hříšníky, mezi kterými jsme první my sami.

Následoval oběd většiny poutníků v restauraci "U Čadíků" a následná cesta, trochu náročnější, zpět nahoru na Javůrek, kde na nás čekala naše auta.

Pouť se vydařila, ani nepršelo, i když to bylo letos takové nejisté s počasím. Snad kvůli tomu nás bylo tentokrát pouze 35. Bohu díky za vše!