Letní střípky – tip na výlet

V malém ohlédnutí za letními dny se chci podělit o pěkný zážitek z návštěvy slovenského města Skalica v těsné blízkosti česko-slovenských hranic.

Během rodinné dovolené na moravsko-slovenském pomezí jsme podnikli cyklovýlet z Radějova do Skalice a zpět. Za krásného slunečného rána jsme vyrazili z vesnice Radějov pohodlnou cyklostezkou mezi vinohrady. Míjeli jsme Boží muka zdobená slováckými ornamenty, nejdříve sv. Urbana, patrona vinařů a dále sv. Cyrila a Metoděje (což v nás evokovalo vzpomínku na putování Velkou Moravou), kochali se pohledem do úvalu řeky Moravy. Projeli jsme okrajem města Strážnice, vesnicí Petrov se zastávkou ve známých petrovských Plžích (vinných sklípcích) a pak po břehu Baťova kanálu kolem technické památky „Výklopník“ (zařízení, kterým se nakládal lignit z dolů v Dubňanech a v Ratíškovicích na lodě, které ho odvážely po kanále až do Otrokovic) na slovenskou hranici a pak k přístavišti Skalica, kde Baťův kanál končí.

Odtud jsme po cyklotrase dojeli do vlastního města a to přímo pod nejstarší románskou památku Skalice - rotundu sv. Juraja z 11. století. Z městských hradeb u rotundy je krásný pohled na panorama Skalice, na druhou stranu na Křížovou cestu a Kalvárii. Od rotundy jsme kolem židovského hřbitova dojeli přímo do centra města. Kola jsme „zaparkovali“ před Domem kultúry, stavbou Dušana Jurkoviče z roku 1905, stojící na hlavním náměstí, a na další prohlídku města jsme se vydali pěšky. Až nás překvapilo, kolik je ve Skalici památek: zhruba 10 kostelů, klášterů, radnice, mlýn bratrů Pilárikových, a celé centrum města, které si v převážné většině zachovalo svůj historický ráz. Během prázdnin v každé z památek funguje průvodcovská služba – studenti brigádníci, kteří nabídnou zdarma komentovanou prohlídku a na návštěvníkovi je, zda ji využije, či nikoliv. My jsme během půl dne stráveného ve Skalici navštívili jen některá místa. Jezuitský kostel, Evangelický kostel s přistavěnou věží od Dušana Jurkoviče, kostel Pavla Poustevníka, širokou Potoční ulicí uprostřed s alejí stromů a plnou kavárniček, obchůdků a stánků se zmrzlinou jsme došli ke kostelu Nejsvětější Trojice a klášteru milosrdných bratří. Součástí kostela je také Loreta s černou Madonou. Po návratu na náměstí jsme si ještě prohlédli farní kostel sv. Michaela Archanděla, jehož zajímavostí jsou boční cechovní oltáře. Čas se nachýlil a nám nezbylo než osedlat naše bicyklové oře a vydat se na zpáteční cestu zpět na Moravu.

Celkový dojem z tohoto malebného města je na jedničku s hvězdičkou! Čisté, upravené, pohostinné. Skalica se v roce 1372 výnosem uherského krále Ludvíka stala svobodným královským městem a její obyvatelé jsou na tuto skutečnost i dnes patřičně hrdí.

Pokud někoho tyto střípky naladily na návštěvu Skalice, můžete mezi 19. – 21. zářím navštívit „Skalické dni“ spojené s řemeslným jarmarkem, kulturními vystoupeními a také ochutnat místní výborný skalický trdelník.

Autoři článků: