Brněnský ekumenický sbor u nás

V neděli 5.10.2014 nás čekalo v našem kostele ve Veverských Knínicích velké překvapení. Sice jsme něco už doma tušili, protože pan farář vzkázal manželovi, aby si přinesl do kostela fotoaparát. Ale žádnou mimořádnou akci v ohláškách neoznámil, takže jsme nevěděli, co se bude dít.

A ono se dělo! Zavítal k nám Brněnský ekumenický sbor a doprovázel nádherným zpěvem liturgii mše svaté. Bylo to tak nečekané a krásné, až mi vstoupily slzy do očí. Celá mše zkrásněla a povznesla mysl ještě blíže k Pánu Bohu. Na závěr nám ještě zazpívali dvě nádherné písně ze svého repertoáru. Odměnou jim byl náš potlesk, který šel přímo ze srdce. Vedoucí sboru přislíbil, že třeba někdy v budoucnu opět přijedou, protože moc rádi zpívají. Ještě jednou děkujeme!!!

PS: Brněnský ekumenický sbor se ve dnech 4.-5.10 zdržoval na víkendovém soustředění na faře v Ostrovačicích. V neděli zazpíval i v Ostrovačicích při mši sv.

Autoři článků: