Vánoční přání 2014

Milí farníci,

rok 2014 je pomalu za námi, za pár dní začne rok nový. S Boží pomocí ho chceme určitě co nejlépe začít. Vánoce, které jsou už za dveřmi Smile, mohou být naší posilou a inspirací pro dobrý začátek roku 2015.

O Vánocích začalo něco nového: Začal nový svět, ve kterém je Bůh tělesně přítomen. S Ježíšem do světa přišla radost pro všechen lid. Když se díváme na narozeného Ježíška, vnímáme jeho krásu, čistotu, pokoru, otevřenost... Právě zde se můžeme naučit, jak začínat.

V některých náboženských tradicích se hovoří o tzv. „mysli začátečníka“, čímž se charakterizuje správný postoj člověka – nejen ve chvíli, kdy člověk začíná něco nové (jako je nový rok), ale stále – je to nejlepší životní postoj: máme být vždy jako začátečníci.

  • V mysli začátečníka existuje mnoho možností, v mysli odborníka jen několik...
  • Mít mysl začátečníka znamená mít otevřený a pohotový postoj a být osvobozen od předsudků, ať přistupujete k čemukoliv.
  • Začátečníkova mysl je vlastně prostor, kde mysl neví, co má dělat. Je to ten skvělý stav, kdy si nejste ničím jisti, ale dosud jste bez obav, zcela k dispozici danému okamžiku.
  • Mít mysl začátečníka znamená mít čistý štít – čistou nevinnost, kdy je všechno svěží a nové. Tato nevinnost otevírá mnohé dveře v životě.

Ježíš nepřišel jako mocný Bůh, jako ostřílený válečník, „borec“, který si ví se vším rady a který si sám stačí, protože nikoho nepotřebuje, a už vůbec ne člověka. Ježíš přišel jako malé dítě, závislé na svých rodičích, ochotné naslouchat a s touhou se učit. To je onen postoj začátečníka a při příležitosti letošních Vánoc Vám ho všem přeji, spolu s bohatstvím dalších vánočních Božích milostí.

Váš farář Ludvík Bradáč

Autoři článků: