Poslední pouť pana Strakoně

Moje poslední setkání s panem Strakoněm bylo asi tři týdny před naší poutí do Mariazell. Nadšeně mi vyprávěl, že se dodatečně přihlásil a jestli pojedu také, prý se uvolnilo místo. Byla jsem trochu překvapená, vždyť podle seznamu, který jsem měla, byl autobus již plně obsazen. O nikom, kdo by se odhlásil, jsem zatím nevěděla. Řekla jsem mu o tom a zároveň dodala, že do našeho odjezdu se může ještě někdo odhlásit, vždyť to se stává. Rozcházeli jsme se s tím, že se opět brzy uvidíme.

V uvedenou sobotu mne při příjezdu zájezdového autobusu do Vev. Knínic překvapilo, že pan Strakon mezi poutníky chybí. Nestávalo se u něj, že by někdy přišel pozdě. Rád cestoval i ve svém vyšším věku a do mariánských svatyní jezdil vždycky moc rád. Rozhodli jsme, že mu pojedeme naproti k jeho domu. V jeho oknech se svítilo, což nám dávalo naději, že je doma. Avšak po delším marném zvonění a bušení, se dveře neotvíraly. Co teď, co máme dělat? Pan Čertek se snažil uvědomit příbuzné a zajistit tak nezbytnou a okamžitou pomoc. Odjížděli jsme se smíšenými pocity, nedobrou předtuchou a obavou. Ve společné modlitbě jsme vše svěřili do Božích rukou a pokračovali v cestě do Mariazell.

Na tomto krásném poutním místě, před oltářem Panny Marie jsme předkládali své prosby i poděkování a jistě mezi nimi byly i za  pana Strakoně. Nic jsme nevěděli o tom, co se v té době dělo daleko od nás. Za sebe mohu říct, že veškeré obavy jako by zmizely. Najednou jsem mohla vnímat vnitřní pokoj, radost a veškerou tu krásu kolem.

Když jsme na zpáteční cestě přejeli hranice a dozvěděli jsme se smutnou zprávu o úmrtí pana Strakoně, pomodlili jsme se opět všichni za spásu jeho duše. V tu chvíli jsem věděla, že je v dobrých rukou. A také to, že byl přítomen i na té pouti s námi. Vždyť jsme jej v duchu nesli každý s sebou.

Říká se, že kdo umírá v sobotu, v den zasvěcený Panně Marii, toho Panna Maria doprovází. Nevím, zda je tomu skutečně tak, mám však za to, že v tento den se pan Strakoň vydal na pouť spolu s P. Marií, které byl opravdovým ctitelem. 

Autoři článků: