František Čertek: 75

Koncem října oslavil František Čertek své 75. narozeniny. Mladý duchem i svými aktivitami mohl by rozdávat elán a chuť do života mnoha daleko mladším spoluobčanům. Řadu let k plné spokojenosti pana faráře vykonává práci knínického kostelníka, zajišťuje korektní chod církevních obřadů a stará se o denní záležitosti kolem kostela.

Farníci mu dopředu popřáli už při mši sv. v neděli 19. října. I touto cestou mu děkujeme za veškerou starostlivost a čas věnovaný knínickému kostelu.

Do dalších let mu přejeme stálé zdraví těla i duše a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.