Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích

Vážení a milí přátelé, srdečně vás zveme na Tříkrálový koncert sdružení hudebníků Castello in Ariaz Brna, který se uskuteční v kostele svatého Mikuláše ve Veverských Knínicích v neděli 11. ledna 2015 v 15,30 hodin.

  • Během koncertu zazní 14 písní, 3 z nich za spoluúčasti MAKS (Malé amatérské knínické scholy).
  • Před koncertem bude podáváno malé občerstvení (cukroví a horký punč).
  • Vstupné dobrovolné.
  • Koncert pořádá Zastupitelstvo obce Veverské Knínice spolu s ŘKF Veverské Knínice.

Několik informací o vystupujícím tělese

Castello in Aria je sdružení hudebníků, kteří se zabývají barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů.

Barokní hudebníci své doby měli k dispozici bohatý instrumentář, čítající cinky, housle, sackbuty, dulciány, violy da gamba, violy d’amore, regály a mnohé další, z nichž jen některé přežily do dnešní doby. Běžnou příčinou „vyhynutí“ mnoha nástrojů byla nejen změna hudebního vkusu s nástupem klasicismu, ale také technické obtíže hry. V sedmdesátých létech minulého století dochází k oživení zájmu o autentické provozování barokní hudby a s tím spojenému znovu vynalezení způsobů jak vyrábět barokní nástroje a jak na ně hrát.

Z doby baroka se do dnešní doby zachovalo obrovské množství hudebního materiálu. Jsou to jak světské, tak církevní skladby, a dokonce i školy hry na různé nástroje.

V pořadu „Ó duše má rozmilá, do Betléma poďme“ Vám chceme představit vánoční písně z kancionálů, instrumentální sonáty a varhanní skladby tak, jak mohly znít na konci 17. století. Budeme hrát na cink, barokní housle, violu da gamba, na Vaše kostelní varhany a také budeme zpívat.

Jméno našeho souboru je vzdáním pocty baroknímu skladateli Dario Castellovi, jehož skladby rádi hrajeme. Sousloví Castello in Aria znamená v italštině přelud, jakým je i naše hudba. Po dobu, co zní, je velmi skutečná, a když skončí, rozplyne se a zůstane jen vzpomínka

Autoři článků: