Tříkrálová vzpomínka na rok 1967

Byla jsem tenkrát ve čtvrtém ročníku střední zdravotnické školy a vzhledem k tomu, že naše rodina byla v roce 1951 vystěhována z Prahy do pohraničí, bydlela jsem na internátě. Naše vycházky byly omezené a nedochvilnost trestána.

Mše u P. Reinsberga byly hojně navštěvované, scházelo se tam hodně mladých lidí, nemohla jsem tedy chybět ani já! Mše se táhla, probíhala současně v několika jazycích, pro případné turisty ze zahraničí také v němčině, angličtině a francouzštině. Viděla jsem, že do 19 hod. „doma“ asi nebudu a hledala jsem řešení. Spásná myšlenka - omluvenka od patera Reinsberga - by jistě byl dobrý a úspěšný vtip! Pater mému přání rád vyhověl, jak je vidět z dokumentu na fotce.

PS: Text byl napsán po oslavě svátku Zjevení Páně v Říčanech v r. 2015. Dnes již není třeba psát žádnou omluvenku, kněží se smyslem pro humor je však zapotřebí vždy, právě takových kněží, jako byl P. Jiří Reinsberg.

Autoři článků: