Žehnání vína 28.12.2014

Dne 28. 12. 2014 proběhlo ve farním centru v Ostrovačicích již tradiční žehnání vína u příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty. Farníků se tentokrát zúčastnilo daleko větší množství než v předchozím roce. Mnozí farníci patřili mezi pravidelné účastníky, někteří přišli poprvé, někteří po delší přestávce. Po úvodním požehnání přinesených lahví otcem Ludvíkem vytrvali všichni v přátelském společenství a sváteční náladě až do večerních hodin. Věřím, že i toto setkání utužuje vztahy mezi námi.

A jak jsme nedávno četli v Písmu v rámci programu Vezmi a čti v knize Sirachovec (31,27-28): Jaký je život, když schází víno? Bylo stvořeno lidem pro radost. Obveselením srdce a radostí duše je víno, které se pije střídmě a ve vhodnou chvíli.

Na tomto místě mohu podotknout, že podobná setkání se tradičně konají v mnoha farnostech, zejména ve vinorodných oblastech jižní Moravy. Také Masarykova univerzita v Brně vyhlašuje každoročně Univerzitní víno, které bývá koncem listopadu požehnáno opatem augustiniánského opatství na Starém Brně ThDr. Ing. Lukášem Evženem Martincem. U příležitosti této události se tradičně koná konference Člověk, víno, společnost. V loňském roce na ní pan opat přednesl zajímavou přednášku Bible a vinice. Během ní shrnul na kolika místech, v jakých souvislostech a obrazech, se o vinicích v Písmu pojednává.

Autoři článků: