Tříkrálová sbírka v r. 2015

Začátkem tohoto roku se i v našich obcích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Jako koledující tři králové se občanům představili většinou malí školou povinní chlapci, mnohdy ve vyšším počtu než uvádí známý biblický příběh. A mnohokrát v roli králů bylo možné rozeznat copatou holčičku. Ovšem vždy v doprovodu dospělých vedoucích. Společně každému dárci zazpívali známou píseň „My tři králové jdeme k vám …“ a na dveře jeho domu zapsali posvěcenou křídou ona známá tři písmena K + M + B.

V Ostrovačicích koledníci vybrali částku 23 272 Kč, v Říčanech 73 335 Kč. V Knínicích vykoledovali letos 29 370 Kč.

Všem koledníkům i jejich vedoucím patří naše srdečné poděkování. Současně děkujeme štědrým dárcům, jimž navíc přejeme, aby jejich nezištné dary našly správné příjemce a doputovaly k opravdu nejvíce potřebným!

Pro úplnost uvádíme ještě několik zajímavých čísel: V obcích Rosického a Modřického děkanství, které jsou při sbírce zastřešeny Oblastní charitou Rajhrad, se letos celkem vybralo 3 173 958 Kč. V Brněnské diecézi se vykoledovalo 20 990 966 Kč. Na území celé ČR Tříkrálová sbírka vynesla částku 89 milionů korun! 

Autoři článků: