Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích (2015)

Na pozvání zastupitelstva obce zavítalo do Veverských Knínic v neděli 11. ledna 2015 sdružení hudebníků Castello in Aria. Zabývají se barokní hudbou provozovanou na kopiích dobových hudebních nástrojů.

V pořadu „Ó duše má rozmilá, do Betléma poďme“ zahráli a zazpívali v místním kostele vánoční písně, instrumentální sonáty a varhanní skladby tak, jak asi originálně zněly na konci 17. století.

Pro posluchače to byl nevšední zážitek, za který vystupující umělce po zásluze odměnili dlouhým potleskem. Poděkování patří také zastupitelstvu obce, které uvedené vystoupení zajišťovalo organizačně i finančně. 

Autoři článků: