Letošní vzpomínková slavnost na Mons. Bedřicha Provazníka

Jako každoročně, sešli se i letos farníci Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic spolu s členy Komunity Emmanuel z Brna, aby modlitbou a písněmi vzpomenuli na svého nezapomenutelného kněze a bratra Bedřicha Provazníka. Od roku 1992 plných patnáct let nám byl pokorným pastýřem a pomocníkem na duchovní cestě k Bohu. Je známo, že už dlouho před tím než nastoupil do veřejné církevní správy, se za totalitního režimu jako kněz a biskup podílel na činnosti podzemní církve.

Letošní setkání mělo začátek u jeho hrobu na ostrovačickém hřbitově, pak následovala mše sv. v kostele. Závěrečnou část tvořilo přátelské posezení ve farním centru při vzpomínkách a drobném občerstvení (které, jako vždy, připravily ochotné účastnice). Oproti předchozím létům se setkání nekonalo v době Bedřichových narozenin, ale ve výroční den jeho úmrtí 4. února. Bylo pěkné, že mezi zúčastněnými byl opět i jeho bratr P. František Provazník. 

Autoři článků: