Postní duchovní obnova 2015

Na sobotní dopoledne 7. března byla v našich farnostech vyhlášena Postní duchovní obnova. Jako loni ji měl vést otec Jiří Topenčík. Jenže na poslední chvíli schvátila otce Topenčíka letos tak obávaná viróza, a on chudák místo na naší faře skončil v posteli. Celý nešťastný telefonoval na faru a prosil otce Ludvíka, aby nechal vyhlásit zrušení Obnovy. Ale to by nebyl náš pan farář, aby se po počátečním šoku nevzpamatoval a nezačal jednat. Okamžitě se rozhodl, že Duchovní obnovu povede sám.

Vybral si Podobenství o marnotratném synovi (Lk 15, 11-32). Na něm postavil téma Duchovní obnovy: Boží milosrdenství a odpuštění. Svůj výklad doplnil ukázkou a rozborem obrazu „Návrat ztraceného syna“ od nizozemského malíře Rembrandta.

Účastníků bylo tolik, že se nevešli do farního sálu, mnozí seděli i v kuchyňce. Všem se námět i výklad moc líbily a otce Ludvíka odměnili na konci vřelým potleskem. K příjemné atmosféře přispěly také obětavé farnice, které připravily bohaté občerstvení.

Vyvrcholením celého dopoledne byla mše svatá v ostrovačickém kostele. Po ní jsme se rozcházeli do svých domovů s pocitem duchovního obohacení a radosti ze společně prožitých chvil.

Sama jsem odcházela s hlubokou vděčností za to, že jsem se vůbec mohla Duchovní obnovy zúčastnit. Po dvouleté přestávce, zaviněné nemocí, jsem díky Boží pomoci opět prožila krásné chvíle mezi „svými“. Bohu díky! 

Autoři článků: