Zlatá svatba manželů Kochových

Nedělní mše sv. 15. února t. r. byla v knínickém kostele sv. Mikuláše otcem Ludvíkem sloužena jako poděkování za 50 let manželství s prosbou o další Boží milosti. Svou „zlatou svatbu“ při ní oslavili moji rodiče Helena a Jiří Kochovi. Příbuzní a přítomní farníci jim k tomuto výročí gratulovali, stejně jako v následujících dnech při různých setkáních další přátelé, zejména ze Společenství Oříku, ale i další.

Jim všem touto cestou oba oslavenci za projevená přání srdečně děkují. 

Autoři článků: