Životní jubileum Antonína Ryšánka

V pondělí 16. března oslavil 60 let života pan Antonín Ryšánek z Říčan. Je znám především jako významný člen souboru Scholy sv. Petra a Pavla. K tomuto krásnému životnímu výročí mu přátelé, kamarádi a redakční rada Oříku přejí hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.