Několik rad mladým maminkám…

Mají-li naše rodiny fungovat, je důležité si uvědomovat, že rodina je nejmenší společenství, ve kterém se musíme snažit brát ohled jeden na druhého, zvláště když v ní  vyrůstají malé děti.

Důležitý je náš postoj v rozličných situacích – se členy mé i širší rodiny, s nenadálými návštěvami, se sousedy atd., neboť naše jednání je pozorováno očima našich dětí, které se tak nepřímo vychovávají. Podvědomě totiž hodnotí náš vztah a chování jak k bližnímu, tak ke společnosti.

Mezi nejdůležitější vlastnost ve vztahu k dětem považuji pravdomluvnost, a také ji od dětství  vyžadovat. Děti nesmíme potrestat, když nám věci nebo situaci pravdivě vyjeví, protože by to od nás byla zrada, a ta se těžko obhajuje. Dětem v klidu domluvíme, aby tyto věci napříště nedělaly, protože by nás to mrzelo, a že dobře ví, že je máme rádi. Dětem bychom měli důvěřovat, povzbuzovat je v jejich snažení ve škole i mimo ni v rozličných aktivitách. Je to především důležité u těch dětí, kterým chybí sebevědomí, jsou nejisté, uzavřené a nedokážou se prosazovat mezi svými asertivními, nebo dokonce některými agresivními spolužáky. Pochvala a odměna za výuku nebo jen snahu ve škole, za  jednoduché úkony v domácnosti nebo v zahradě, by nikdy z naší strany neměla chybět. Též ochota ke spolužákovi či komukoliv jinému, by  měla být dítěti projevena uznáním. Děti bychom měli pravidelně a důsledně sledovat v jejich činnostech ve škole i mimo ni, jinak se ve výchově těžko dopracujeme k pozitivním výsledkům.

Děti  se musí cítit v rodině jako v přístavu bezpečí, kam se mohou uchýlit ve všech těžkostech života od útlého dětství až po věk dospělosti.

Chceme-li ovlivnit duchovní život malého dítěte jako křesťanští rodiče, je důležité se s ním každý večer pomodlit nějakou krátkou modlitbičku před spaním. S přibývajícím věkem rozšiřujeme okruh modliteb. Dětem se možná zpočátku nebude chtít, ale brzy si zvyknou na tento večerní rituál. U některých zůstává i v pubertě, jiné se začnou modlit samy, ale vzpomínka na společné chvíle modlitby v rodině jim už nikdy nevymizí z paměti. 

Autoři článků: