Velikonoce, pouť do Vídně, výročí smrti bl. Karla a Boží milosrdenství

14. března 2015 se i někteří z ostrovačické a rosické farnosti účastnili pouti do Vidně ke hrobu naší poslední císařovny Zity, která je adeptkou blahořečení.

Císařovna Zita, velká osobnost, matka osmi dětí, manželka blahoslaveného Karla I., našeho posledního císaře a nekorunovaného krále. Žena víry, modlitby a praktického činu. Bl. Karel I. státník, který usiloval o mír a dělal vše proto, aby skončila I. světová válka. Oba tito manželé se celý svůj život učili odevzdanosti do Boží vůle. A i když z lidského hlediska nebyl jejich život žádný med, jsou pro nás velkými patrony, zvláště v této době, kdy hodnoty rodiny, křesťanství v Evropě i v našem národě dostávají tak řečeno „na frak“ a vize míru ve světě je spíše toužebným přáním než nějakou nalinkovanou jistotou.

V těchto dnech prožíváme dny Velikonoc. Zároveň dne 1. dubna si připomínáme výročí úmrtí blahoslaveného Karla.

Zemřel v roce 1922 ve vyhnanství  na Madeiře, svůj život obětoval za spásu svých národů. Datum 1. dubna je zároveň dnem pohřbu jeho manželky Zity. Zemřela dne 14.3.1989, a právě 14. březen 1922 byl prvním dnem, kdy začala Karlova nemoc i bolestné umírání.

Na výročí jeho úmrtí vzpomínáme v době velikonočního oktávu - v době, kdy se někteří modlíme novénu k Božímu milosrdenství. Je pozoruhodné, že blahoslavený Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství zrovna v den 115. výročí narození blahoslaveného Karla. Blahoslavený Jan Pavel II. i blahoslavený Karel byli nejen muži hluboké víry, naděje a lásky, ale i prostředníci Božího milosrdenství, které dennodenně prokazovali jiným. Obracejme se i my k nim v prosbách za náš národ, za Evropu, za křesťanské rodiny.

Odkazy: www.cisarkarel.cz, www.cisarovnazita.cz

Autoři článků: